شماره تماس: 02144038255

بیمتال ( رله حرارتی )

بیمتال
کنتاکتورهاو بیمتال های هیوندای دارای طراحی مهندسی شده هستند، به همین دلیل تجهیزاتی همانند کنتاکت های کمکی، تایمرها، قفل مکانیکی به راحتی بر روی آنها نصب میشوند.
در صنایع مختلف، همانند صنعت کشتی سازی و نیروگاهی جائی که قابلیت اطمینان و عملکرد عالی مدنظر است همواره هیوندای خود رابه عنوان یک پیشتاز معرفی کرده است.
کاربردها: در راه اندازی موتورها و سیستم کنترلی آنها، بیمتال و کنتاکتور نقش عمده ای را ایفا می کنند.
1- سایز جریانی 9 تا 800 آمپر
2- مهمترین مزیت کنتاکتور و بیمتال های هیوندای نسبت به برندهای مشابه در این است که:
متناسب با آمپراژهای گوناگون کنتاکتور، بیمتال هم سایز و هم اندازه آن وجود دارد.
استانداردها: IEC60947
جریان تنظیمی: 0.18 تا 100 آمپر بدون CT48 تا 800 آمپر بدون CT
ریست دستی اتوماتیک
حفاظت: اضافه بار