اتوماسیون صنعتی

اتوماسیون صنعتی

اتوماسیون یک گام فراتر از مکانیزاسیون است. در مکانیزاسیون از مجموعه‌ای از تجهیزات مکانیکی استفاده می‌شود که برای انجام فعالیت مورد نظر، نیاز به کمک انسان خواهند داشت. اما از سوی دیگر اتوماسیون نقش انسان را در انجام فرآیند حذف کرده و آن را با برنامه‌ریزی‌های منطقی و دستگاه‌‌های هوشمند جایگزین کرده است. در اتوماسیون صنعتی، کامپیوتر و ماشین به جای انسان تفکر و تصمیم‌گیری خواهند کرد.

در مجموع می‌توان گفت اتوماسیون صنعتی از تکنولوژی و کنترل اتوماتیک که باعث عملکرد و کنترل خودکار فرآیندهای صنعتی بدون دخالت مستقیم انسان می‌شود، استفاده می‌کند. این کار، عملکرد مجموعه را به طور چشمگیری بهبود می‌بخشد. تجهیزاتی که در اتوماسیون صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از: PLc ، PAC ،HMI ، رایانه و … .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره فنی با ما تماس بگیرید.