صفحه مسی

صفحه های ارت مسی در انواع مختلف:
صفحه مسی باهنر : دارای خلوص ۹۹٫۹ درصد
صفحه مسی ذوبی : دارای خلوص ۷۰ درصد ، در ابعاد ۳۰۳۰ و ۴۰۴۰ و ۵۰۵۰ و ۶۰۶۰ و ۷۰۷۰
صفحه رو کش مسی : مغز صفحه ازجنس فولاد و سطح روی صفحه از جنس مس با ضخامت حدودا ۱۰۰ تا ۲۰۰
و همچنین صفحه های ارت روکش مسی دارای ابعاد ۳۰۳۰ و ۴۰۴۰ و ۵۰۵۰ و ۶۰۶۰ و ۷۰۷۰

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره فنی با ما تماس بگییرید.