کلید اتوماتیک

کلید اتوماتیک

کليدهای اتوماتيک

درشبکه سه فاز فشار ضعيف هنگام وقوع خطا وافزايش جريان ، قطع سه فاز لازم و ضروری است. قطع جريان در مدار سه فاز عمداً توسط کليد اتوماتيک انجام می شود.

کليد اتوماتيک دارای مزايای  زير است:

  •  قطع مدار به محض برگشت جريان و يا کم شدن و افت بيش ازحد مجاز ولتاژ

  •  آماده بهره برداری مجدد، بلافاصله پس از قطع مدار در اثر جريان زياد ، بار زياد و يا هر عامل ديگری.

  •  تعيين وضعيت کليد (قطع يا وصل ) توسط سيگنال در اطاق فرمان با استفاده از کنتاکت های کمکی

  •  قطع سريع به وسيله ی رله جريان زياد کليد ، هنگامی که  کليد به روی يک مدار اتصال کوتاه شده بسته    می شود.

  • کليد اتوماتيک از قدرت فوق العاده ای برخوردار بوده و قادر به قطع جريان اتصال کوتاه خيلی زياد است. بنابراين به آن کليد قدرت نيز گفته می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره فنی با ما تماس بگیرید.