فیوز مینیاتوری هیوندای (Hyundai)

برند: هیوندای Hyundai

استانداردها: IEC 60898, IEC 60947-2, IEC 61008, IEC 61009, IEC 60947-3

کلید مینیاتوری Hyundai:

کلید مینیاتوری هیوندای، که در واقع عضوی جدا نشدنی از کنتاکتور ها و قطع کن ها هستند، راهکارهای کاملی در راستای اورلود (بار اضافی)، اتصال کوتاه و جریان نشتی زمین ارائه می کنند که در همه مقیاس های خانگی، تجاری و صنعتی کاربرد دارند. عمده تمرکز این محصولات روی امنیت، نصب آسان و کاربر پسند بودن آن و درجه اطمینان بالا در سطح استانداردهای جهانی IEC می باشد. انواع کلید مینیاتوری ها عبارتند از:

کلید مینیاتوری

کلید مینیاتوری محافظ جان (ترکیبی، معمولی)

کلید خشک یا کلید مینیاتوری قطع و وصل

مینی بریکر

کلید مینیاتوری Hyundai:

کلید مینیاتوری معمولی:

کلید مینیاتوری نوع HiBD:

محافظت در برابر اورلود (بار اضافی) و اتصال کوتاه

3، 4.5، 6، 10 کیلو آمپر (kA) در AC240/415 ولت

1، 2، 3، 4، 5، 6، 10، 13، 15، 16، 20، 25، 32، 40، 50، 63، 80، 100، 125 آمپر

1، 2، 3، 4، 1+N، 3+N پل

منحنی B، C، D

کنتاکت کمکی، کنتاکت خطا ، کنتاکت شانت، کنتاکت آندر ولتاژ

کلید مینیاتوری نوع HBD:

محافظت در برابر اورلود (بار اضافی) و اتصال کوتاه

5، 10 کیلو آمپر (kA) در AC240/460 ولت

10، 15، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100 آمپر

1، 2، 3 پل

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره فنی با ما تماس بگیرید.

لیست کلید فیوز مینیاتوری هیوندای:

لیست کلید فیوز مینیاتوری هیوندای:

کلید مینیاتوری هیوندای - HYUNDAI 1 پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) 2 آمپرHIBD63A-2A(B)
کلید مینیاتوری هیوندای - HYUNDAI 1 پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) 4 آمپرHIBD63A-4A(B)
کلید مینیاتوری هیوندای - HYUNDAI 1 پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) 6 آمپرHIBD63A-6A(B)
کلید مینیاتوری هیوندای - HYUNDAI 1 پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) 10 آمپرHIBD63A-10A(B)
کلید مینیاتوری هیوندای - HYUNDAI 1 پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) 16 آمپرHIBD63A-16A(B)
کلید مینیاتوری هیوندای - HYUNDAI 1 پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) 20 آمپرHIBD63A-20A(B)
کلید مینیاتوری هیوندای - HYUNDAI 1 پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) 25 آمپرHIBD63A-25A(B)
کلید مینیاتوری هیوندای - HYUNDAI 1 پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) 32 آمپرHIBD63A-32A(B)
کلید مینیاتوری هیوندای - HYUNDAI 1 پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) 40 آمپرHIBD63A-40A(B)
کلید مینیاتوری هیوندای - HYUNDAI 1 پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) 50 آمپرHIBD63A-50A(B)
کلید مینیاتوری هیوندای - HYUNDAI 1 پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) 63 آمپرHIBD63A-63A(B)
کلید مینیاتوری هیوندای - HYUNDAI 2 پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) 2 آمپرHIBD63F-2A(B)
کلید مینیاتوری هیوندای - HYUNDAI 2 پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) 3 آمپرHIBD63F-3A(B)
کلید مینیاتوری هیوندای - HYUNDAI 2 پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) 4 آمپرHIBD63F-4A(B)
کلید مینیاتوری هیوندای - HYUNDAI 2 پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) 6 آمپرHIBD63F-6A(B)
کلید مینیاتوری هیوندای - HYUNDAI 2 پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) 10 آمپرHIBD63F-10A(B)
کلید مینیاتوری هیوندای - HYUNDAI 2 پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) 16 آمپرHIBD63F-16A(B)
کلید مینیاتوری هیوندای - HYUNDAI 2 پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) 20 آمپرHIBD63F-20A(B)
کلید مینیاتوری هیوندای - HYUNDAI 2 پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) 25 آمپرHIBD63F-25A(B)
کلید مینیاتوری هیوندای - HYUNDAI 2 پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) 32 آمپرHIBD63F-32A(B)
کلید مینیاتوری هیوندای - HYUNDAI 2 پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) 40 آمپرHIBD63F-40A(B)
کلید مینیاتوری هیوندای - HYUNDAI 2 پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) 50 آمپرHIBD63F-50A(B)
کلید مینیاتوری هیوندای - HYUNDAI 2 پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) 63 آمپرHIBD63F-63A(B)
کلید مینیاتوری هیوندای - HYUNDAI 1 پل + نول تیپ موتوری ( یا روشنایی) 16 آمپرHIBD63F-16A-N (B)
کلید مینیاتوری هیوندای - HYUNDAI 1 پل + نول تیپ موتوری ( یا روشنایی) 25 آمپرHIBD63F-25A-N (B)
کلید مینیاتوری هیوندای - HYUNDAI 1 پل + نول تیپ موتوری ( یا روشنایی) 32 آمپرHIBD63F-32A-N (B)
کلید مینیاتوری هیوندای - HYUNDAI 3 پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) 2 آمپرHIBD63K-2A(B)
کلید مینیاتوری هیوندای - HYUNDAI 3 پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) 4 آمپرHIBD63K-4A(B)
کلید مینیاتوری هیوندای - HYUNDAI 3 پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) 6 آمپرHIBD63K-6A(B)
کلید مینیاتوری هیوندای - HYUNDAI 3 پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) 10 آمپرHIBD63K-10A(B)
کلید مینیاتوری هیوندای - HYUNDAI 3 پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) 16 آمپرHIBD63K-16A(B)
کلید مینیاتوری هیوندای - HYUNDAI 3 پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) 20 آمپرHIBD63K-20A(B)
کلید مینیاتوری هیوندای - HYUNDAI 3 پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) 25 آمپرHIBD63K-25A(B)
کلید مینیاتوری هیوندای - HYUNDAI 3 پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) 32 آمپرHIBD63K-32A(B)
کلید مینیاتوری هیوندای - HYUNDAI 3 پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) 40 آمپرHIBD63K-40A(B)
کلید مینیاتوری هیوندای - HYUNDAI 3 پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) 50 آمپرHIBD63K-50A(B)
کلید مینیاتوری هیوندای - HYUNDAI 3 پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) 63آمپرHIBD63K-63A(B)
کلید محافظ جان هیوندای - HYUNDAI 2 پل 25 آمپر 30 میلی آمپرHIRC63F-25A
کلید محافظ جان هیوندای - HYUNDAI 2 پل 32 آمپر 30 میلی آمپرHIRC63F-32A
کلید محافظ جان هیوندای - HYUNDAI 2 پل 40 آمپر 30 میلی آمپرHIRC 63F-40A
کلید محافظ جان هیوندای - HYUNDAI 2 پل 63 آمپر 30 میلی آمپرHIRC 63F-63A
کلید محافظ جان هیوندای - HYUNDAI 4 پل 25 آمپر 30 میلی آمپرHIRC 63P-25A
کلید محافظ جان هیوندای - HYUNDAI 4 پل 32 آمپر 30 میلی آمپرHIRC 63P-32A
کلید محافظ جان هیوندای - HYUNDAI 4 پل 40 آمپر 30 میلی آمپرHIRC 63P-40A
کلید محافظ جان هیوندای - HYUNDAI 4 پل 63 آمپر 30 میلی آمپرHIRC 63P-63A
کلید قابل قطع زیر بار 1 پل 32 آمپرHISD125A-32A
کلید قابل قطع زیر بار 1 پل 40 آمپرHISD125A-40A
کلید قابل قطع زیر بار 1 پل 63 آمپرHISD125A-63A
کلید قابل قطع زیر بار 1 پل 100 آمپرHISD125A-100A
کلید قابل قطع زیر بار 3 پل 63 آمپرHISD125k-63A
کلید قابل قطع زیر بار 3 پل 100 آمپر HISD125k-100A
کلید قابل قطع زیر بار 3 پل 125 آمپرHISD125k-125A