کنتاکتور هیوندای

کنتاکتورهاو بیمتال های هیوندای دارای طراحی مهندسی شده هستند، به همین دلیل تجهیزاتی همانند کنتاکت های کمکی، تایمرها، قفل مکانیکی به راحتی بر روی آنها نصب میشوند.
در صنایع مختلف، همانند صنعت کشتی سازی و نیروگاهی جائی که قابلیت اطمینان و عملکرد عالی مدنظر است همواره هیوندای خود رابه عنوان یک پیشتاز معرفی کرده است.
کاربردها: در راه اندازی موتورها و سیستم کنترلی آنها، بیمتال و کنتاکتور نقش عمده ای را ایفا می کنند.
1- سایز جریانی 9 تا 800 آمپر
2- مهمترین مزیت کنتاکتور و بیمتال های هیوندای نسبت به برندهای مشابه در این است که:
متناسب با آمپراژهای گوناگون کنتاکتور، بیمتال هم سایز و هم اندازه آن وجود دارد.
HGC کنتاکتور قدرت
استانداردها: IEC60947-4-1
حفاظت ها: اضافه بار توسط بیمتال
تعداد پل ها: 3
ولتاژ عملکرد: 200 تا 1000 ولت AC
جریان نامی: 9 تا 800 آمپر
توان عملکرد: 4 تا 440 کیلو وات در AC3
دسته بندی کاربردی: AC1, AC3, AC4
HGR کنتاکتور فرمان
استانداردها: IEC60947, VDE0660
کاربری: AC: HGR-X
DC(Solenoid): HGR-T
DC( Permanent Magnet): HGR-P
عملکرد مکانیکی: تا 15,000,000 بار قطع و وصل
تعداد کنتاکت ها: 4NC, 1NO+3NC, 2NO+2NC, 3NO+1NC, 4NO

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره فنی با ما تماس بگیرید.

لیست کنتاکتور هیوندای:

کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIكنتاكتور 9 آمپر 220ولت سری UUMC 9AC11S/220X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIكنتاكتور 12 آمپر 220ولت سری UUMC 12AC11S/220X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 18 آمپر 220ولت سری UUMC 18AC11S/220X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 25 آمپر 220ولت سری UUMC 25AC11S/220X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 32 آمپر 220ولت سری UUMC 32AC22S/220X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 40 آمپر 220ولت سری UUMC 40AC22S/220X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 50 آمپر 220ولت سری UUMC 50AC22S/220X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 65 آمپر 220ولت سری UUMC 65AC22S/220X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 75 آمپر 220ولت سری UUMC 75AC22S/220X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 85 آمپر 220ولت سری UUMC 85AC22S/220X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 100 آمپر 220ولت سری UUMC 100AC22S/220X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 115 آمپر 220ولت سری AC/DC-UUMC 115F22S/220X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 130 آمپر 220ولت سری AC/DC-UUMC 130F22S/220X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 150 آمپر 220ولت سری AC/DC-UUMC 150F22S/220
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 185 آمپر 220ولت سری AC/DC-UUMC 185F22S/220
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 225 آمپر 220ولت سری AC/DC-UUMC 225F22S/220X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 265 آمپر 220ولت سری AC/DC-UUMC 265F22S/220X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 300 آمپر 220ولت سری AC/DC-UUMC 300F22S/220X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 400 آمپر 220ولت سری AC/DC-UUMC 400F22S/220X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 500 آمپر 220ولت سری AC/DC-UUMC 500F22S/220X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 630 آمپر 220ولت سری AC/DC-UUMC 630F22S/220X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 800 آمپر 220ولت سری AC/DC-UUMC 800F22S/220X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 9 آمپر *** ولت سری UUMC 9AC11S/***X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 12 آمپر *** ولت سری UUMC 12AC11S/***X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 18 آمپر *** ولت سری UUMC 18AC11S/***X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 25 آمپر *** ولت سری UUMC 25AC11S/***X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 32 آمپر *** ولت سری UUMC 32AC11S/***X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 40 آمپر *** ولت سری UUMC40AC11S/***X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 50 آمپر *** ولت سری UUMC 50AC11S/***X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 65 آمپر *** ولت سری UUMC65AC11S/***X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 75 آمپر *** ولت سری UUMC 75AC11S/***X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 85 آمپر *** ولت سری UUMC 75AC11S/***X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 100 آمپر *** ولت سری UUMC 100AC11S/***X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 115 آمپر *** ولت سری UUMC 115F11S/***X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 130 آمپر *** ولت سری UUMC 130F11S/***X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 150 آمپر *** ولت سری UUMC 150 F11S/***X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 185 آمپر *** ولت سری UUMC 185F 11S/***X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 225 آمپر *** ولت سری UUMC 225F11S/***X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 265 آمپر *** ولت سری UUMC 265F11S/***X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور300 آمپر *** ولت سری UUMC300 F11S/110X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 400 آمپر *** ولت سری UUMC400 F11S/110X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 500 آمپر *** ولت سری UUMC 500F11S/110X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 630 آمپر *** ولت سری UUMC 630F11S/110X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور 800 آمپر *** ولت سری UUMC 800F11S/110X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIكنتاكتور 32 آمپر 24 ولت DC سری UUMC32DC22S/24X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIكنتاكتور 32 آمپر 110 ولت DC سری UUMC32DC22S/110X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIكنتاكتور 25 آمپر 24 ولت DC سری UUMC25DC22S/24X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور فرمان 2 باز 2 بستهUHMX22/220X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور فرمان 3 باز 1 بستهUHMX31/220X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکنتاکتور فرمان 4 بازUHMX40/220X
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکمکی 2 بسته رو – برا ی كنتاكتور 9 الی 100آمپرUAB02
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکمکی 1 باز 1 بسته رو – برا ی كنتاكتور 9 الی 100آمپرUAB11
کنتاکتور هیوندای - HYUNDAIکمکی 1 باز 3 بسته رو – برا ی كنتاكتور 9 الی 100آمپرUAB13
کمکی 2 باز رو –برای كنتاكتور 9 الی 100 آمپرUAB20
کمکی 2 باز 2 بسته رو – برای كنتاكتور 9 الی 100آمپرUAB22
کمکی 3 باز 1 بسته رو – برای كنتاكتور 9 الی 100آمپرUAB31
کمکی 4 باز رو- براي كنتاكتور 9 الی 100آمپرUAB40
کمکی 2 بسته رو – برای كنتاكتور فرمانUAC02
کمکی 1 باز1 بسته رو- برای كنتاكتور فرمانUAC11
کمکی 1 باز 3 بسته رو - برای كنتاكتور فرمانUAC13
کمکی 2 باز رو – برای كنتاكتور فرمانUAC20
کمکی 2باز 2 بسته رو- برای كنتاكتور فرمانUAC22
کمکی 4 باز رو – برای كنتاكتور فرمانUAC40
کنتاکت کمکی راست برای كنتاكتور 65الی 800HIAF 11NS
کنتاکت کمکی 1 باز یک بسته بغل برای كنتاكتور 150 الی 800 آمپرHIAG11NS
کمکی 1 باز1 بسته بغل ( چپ و راست) – برای كنتاكتور 9الی 65 آمپرUAL65NS11
کمکی 1 باز1 بسته بغل ( چپ و راست) – برای كنتاكتور 75الی 100 آمپرUAL100NS11
کمکی 1 باز1 بسته بغل ( چپ و راست) – برای كنتاكتور 115الی 800 آمپرUAL400NS11
اینتر لاک مکانیکی برای كنتاكتور 9 الی 65 آمپرUTL65
اینتر لاک مکانیکی برای كنتاكتور 75 الی 100 آمپرUTL100
اینتر لاک مکانیکی برای كنتاكتور 115 الی 260 آمپرUTL260
اینتر لاک مکانیکی برای كنتاكتور 300 الی 800 آمپرUTL800
تایمر الکترونیکUET
پارازیت گیر 220ولت برای كنتاكتور تا 40 آمپرHRC40/220
واحد خارنی برای كنتاكتور 9 آمپر تا 40 آمپر سری UUIAD100 10NS
پلاتین برای كنتاكتور 115 آمپرUTIP 115
پلاتین برای كنتاكتور 12 آمپرUTIP 12
پلاتین برای كنتاكتور 130 آمپرUTIP 130
پلاتین برای كنتاكتور 150 آمپرUTIP 150
پلاتین برای كنتاكتور 18 آمپرUTIP 18
پلاتین برای كنتاكتور 185 آمپرUTIP 185
پلاتین برای كنتاكتور 25 آمپرUTIP 25
پلاتین برای كنتاكتور 225 آمپرUTIP 225
پلاتین برای كنتاكتور 265 آمپرUTIP 265
پلاتین برای كنتاكتور 300 آمپرUTIP 300
پلاتین برای كنتاكتور 32 آمپرUTIP32
پلاتین برای كنتاكتور 40 آمپرUTIP40
پلاتین برای كنتاكتور 400 آمپرTIP400
پلاتین برای كنتاكتور 50 آمپرUTIP50
پلاتین برای كنتاكتور 500 آمپرUTIP500
پلاتین برای كنتاكتور 630 آمپرUTIP630
پلاتین برای كنتاكتور 65 آمپرUTIP65
پلاتین برای كنتاكتور 85 آمپرUTIP85
پلاتین برای كنتاكتور800 آمپرUTIP800
پلاتین برای كنتاكتور9 آمپرUTIP9
بوبین 220ولت برای كنتاكتور 110الی 130 آمپر تیپ FUHiMCOL130F/220
بوبین 220ولت برای كنتاكتور 110الی 130 آمپر و150 BUHiMCOL130W/220X
بوبین 220ولت برای كنتاكتور 150الی 220 آمپرUHiMCOL220W/220X
بوبین 220ولت برای كنتاكتور 260الی 300 آمپرUHiMCOL300W/220X
بوبین 220ولت برای كنتاكتور 9الی 40 آمپرUHiMCOL40W/220X
بوبین 220ولت برای كنتاكتور 400الی 500 آمپرUHiMCOL500W/220X
بوبین 220ولت برای كنتاكتور 50 آمپرUHiMCOL50W/220X
بوبین 220ولت برای كنتاكتور 630تا 800 آمپرUHiMCOL800W/220X
بوبین 220ولت برای كنتاكتور 65 تا 90 آمپر و 110BUHiMCOL90W/220X