سیم

امروزه در صنعت برق بخش عظیمی از توزیع انرژی الکتریکی ، بویژه در فشار ضعیف بوسیله کابل ها انجام می‌گیرد. البته برای انتقال انرژی الکتریکی فشار متوسط و قوی نیز در برخی موارد از کابل های مخصوص استفاده می‌شود. کاربرد کابل برق در تاسیسات الکتریکی بسیار وسیع است. در تعریف کابل می توان گفت هر نوع هادی که بتواند جریان برق را از داخل خود عبور دهد و دارای عایق باشد ، به طوری که ولتاژ روی سطح عایق نسبت به زمین صفر و درروی سطح سیم نسبت به زمین دارای ولتاژ فازی باشد، کابل نامیده می شود. کابل ها نیز مانند سیم ها دارای هادی می باشند که اغلب از جنس مس و یا آلومینیوم است.

کابل های فشار ضعیف برای انتقال الکتریسته در خطوط توزیع ، ایستگاه های قدرت ، سیستم های روشنایی ، انتقال نیروی محرکه به الکتروموتور ها و … مورد استفاده قرار می گیرند . همچنین از این کابل ها در شبکه های عمومی و صنعتی ، تاسیسات داخلی و خارجی، بصورت دفن در زمین و یا داخل کانال استفاده می شود.

کابل های فشار قوی برای انتقال انرژی الکتریکی در سیستم هایی با ولتاژ نامی بالاتر از ۳۰ کیلوولت از نیروگاه ها به شبکه مرکزیو یا شبکه های توزیع اولیه کاربرد دارند و بصورت دفن در زمین و یا داخل کانال استفاده می شوند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره فنی با ما تماس بگییرید.

لیست انواع سیم افشان

سیم افشان 35×1 (متری)سیم ارت 1×1 (حلقه ای)
سیم افشان 2.50×1 (حلقه ای)سیم ارت 95×1 (متری)
سیم ارت 70×1 (متری) سیم ارت 6×1 (حلقه ای)سیم ارت 6×1 (حلقه ای)
سیم افشان 16×1 (حلقه ای)سیم ارت 0.50×1 (حلقه ای)
سیم افشان 1×1 (حلقه ای)سیم افشان 70×1 (متری)
سیم ارت 35×1 (متری)سیم ارت 2.50×1 (حلقه ای)
سیم افشان 6×1 (حلقه ای)سیم ارت 0.25×1 (حلقه ای)
سیم افشان 0.50×1 (حلقه ای)سیم ارت 16×1 (حلقه ای)
سیم افشان 0.25×1 (حلقه ای)سیم ارت 10×1 (حلقه ای)
سیم افشان 25×1 (حلقه ای)سیم ارت 0.75×1 (حلقه ای)
سیم افشان 1.50×1 (حلقه ای)سیم افشان 95×1 (متری)
سیم ارت 50×1 (متری)سیم ارت 4×1 (حلقه ای)
سیم افشان 10×1 (حلقه ای)سیم ارت 0.35×1 (حلقه ای)
سیم افشان 0.75×1 (حلقه ای)سیم افشان 50×1 (متری)
سیم ارت 25×1 (حلقه ای)سیم ارت 1.50×1 (حلقه ای)
سیم افشان 4×1 (حلقه ای)سیم افشان 0.35×1 (حلقه ای)