کنترل فازشیوا امواج

کنترل فاز

کنترل فازشیوا امواج با استفاده از کنترل فاز شیوا امواج می توان اختلالات شبکه برق را کنترل نمود.اختلالات ناشی از افزایش یا کاهش ولتاژ و عدم تقارن فازها با نشانگرF و جابجایی فازها با نشانگر Pاعلام می گردد.

ویژگی های کنترل فاز شیوا امواج:

کنترل دقیق شبکه برق به دلیل عدم استفاده ازنول(برق دارشدن نول در بعضی مواقع)

پیچ های تنظیم برای تنظیم عدم تقارن وزمان وصل

عدم تغییر پارامترها در اثر ضربات کنتاکتور تابلو

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره فنی با ما تماس بگییرید.